İletişim:   0544 480 4797
                                                                                                                                                                     docentlik.basvuru@gmail.com
                                                                                                                                                                
             

   DOÇENTLİK SINAV BAŞVURUNUZUN TÜM İŞLEMLERİNİ SİZİN ADINIZA ÖZENLE YAPIYORUZ


                                                                

                                                                                    !!!    ÖNEMLİ UYARI    !!!                                                            
         
                                                         
                                                               SADECE TIP ALANI BAŞVURULARINI YAPMAKTAYIZ

                                  

                   

                                                                           Güncel başvuru şartlarını görmek için...
  Neden docentlikbasvuru.com?


    Doçentlik Kadro Atanma Basvurusu Doçentlik sınavına başvuru süreci başlangıçta her ne kadar öyle tahmin edilmese de daha önce sınava başvuran adayların hemfikir olduğu üzere zahmetli ve stresli bir süreçtir.

    Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden elektronik başvuru yapılırken tüm bilimsel aktivitelere ait verilerin doğru olarak yüklenmesi sanılanın aksine yorucu ve biraz deneyim gerektiren bir işlemdir. Örneğin, sadece 10 adet makale, 20 bildiri ve 10 kongre/kurs katılım bilgilerini sisteme girmek için toplam 320 adet zorunlu alanı doldurmak ve yayınların uygun formattaki bilgisayar dosyalarını yüklemek gerekmektedir. 

    Jüri üyeleri tarafından yayın dosyalarının incelenmesi tamamlandıktan sonra, adayın bilimsel yeterliliğine yönelik olumlu veya olumsuz şeklinde bir karar verme aşamasında, özenle hazırlanmış bir başvuru dosyasının da son kanaatlerin şekillenmesinde bir katkı sağlayacağı ihtimal dahilindedir.
   
    Başvuru işlemleri için gerekli olan tüm açıklamalar Üniversitelerarası Kurulun ilgili sayfalarında ayrıntılarıyla yer almaktadır. Her ne kadar biraz deneyim gerekse de
  hiç şüphe yok ki, yönergelere uygun olarak elektronik başvuruyu tamamlamak her adayın yapabileceği bir işlemdir. 

    Bizim amacımız sadece, uzun süreli bir uğraşı isteyen ve kimi zaman usandırıcı nitelikteki tüm başvuru işlemlerini, yoğunluğu nedeniyle yeterli zamanı olmayan ve profesyonel bir yardıma ihtiyaç duyan adaylar için eksiksiz bir şekilde tamamlamaktır. Başvuru aşamalarının tüm gereksinimleri açısından aynı dili konuşabileceğiniz, ingilizce bilen deneyimli bir ekip ile sürecin daha kısa sürede tamamlanması gerçekleşebilmektedir.
  Doçentlik Bilgi Sistemine elektronik başvuru bilgilerini doğru olarak kaydetmek suretiyle adaylar adına stresten uzak bir zaman boşluğu doğurmakda böylece mümkün olabilmektedir.
   

    Tarafımızdan yapılan işlemler bittikten sonra düzenlenen PDF dosyaları ve DBS'ye girilen verilerin tüm ayrıntıları, bilgi sunmak ve kontrol edilmesi amacıyla adaylara internet ortamında gönderilmektedir.   Başvuru süreci nasıl işlemektedir?


    Doçentlik başvuru süreci; Elektronik Ortamda Yayın Aşamasından Başvuru ve Eser İnceleme Aşaması olmak üzere iki ana safhadan oluşmaktadır. Başvuru için aday tarafından yapılan tüm prosedürsel işlemler esasen jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilen Eser İncelemesine hazırlık amacını taşımaktadır.


     1. Elektronik Ortamda Yayın Aşamasından Başvuru

   Öğretim Üyesi Dosya HazırlamaElektronik ortamda başvuru e-Devlet sistemi ile entegre edilen Doçentlik Bilgi Sistemi (https://dbs.yok.gov.tr) üzerinden yapılmaktadır. e-Devlet şifresi ile yılın istenilen herhangi bir zamanında Doçentlik Bilgi Sistemine girilerek her türlü yayın ve diğer akademik aktivite bilgileri işlenebilmektedir. Veriler girildikten sonra resmi başvurunun yapılması ise yılda 2 kez olmak üzere Mart ve Ekim aylarının yirminci günü başlayıp, ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitiminde sonlanmaktadır. Doçentlik Bilgi Sisteminin, ana sayfasında toplam 14 adet alan bulunmaktadır. Aday tarafından zorunlu tüm bilgiler girilip son basamak olan Doçentlik Başvuru menüsünde de işlemler tamamlandıktan sonra başvuru onaylanır. 


    Elektronik ortamda başvuru yapıldıktan sonra, Üniversitelerarası Kurul tarafından adayın 100 
  puan şartını sağlayıp sağlamadığının teyit edilmesi ve doçent olup olamayacağına dair kanaatlerin edinilmesi için, başvurulan temel alan ile ilgili 5 asıl ve 2 yedek üyeden oluşan toplam 7 jüri tahsis edilir. Eğer adayın 100 puan şartını sağlayamadığı yedek üyeler dahil olmak üzere herhangi bir jüri tarafından tespit edilirse aday başarısız sayılır ve takip eden ikinci başvuru döneminde tekrar başvuru yapabilir. Eğer tüm üyeler tarafından asgari puan şartının sağlandığı teyit edilirse ikinci aşama olan Eser İnceleme Aşaması'na geçilir.

    Yayın sayısına göre değişmekle birlikte her bir çalışmaya ait Tür, Dergi Adı, Yazar Adı, Yayın Adı, Endeks Türü, Doi numarası, Atıf Sayısı, Faaliyet Adı/Tarihi/Yeri vb. bilgilerin kaydedilmesi de uzun zaman gerektirmektedir. Beraberinde, bir makalenin yayınlandığı derginin hangi endekse dahil olduğu, ulusal mı uluslararası mı veya hakemli mi hakemsiz mi olduğunun tayini için internet ortamında o dergi ile ilgili ek araştırma ihtiyacı doğmaktadır. Tüm makale ve bildiriler beraber düşünüldüğünde, çalışmaların her birinde geçen yazarların manüel olarak ve doğru sıra ile kaydedilmesi de zaman alıcı bir işlemdir. Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden adaya ait yayınların bir kısmının bilgileri akademik veri tabanlarından otomatik olarak çekilebilmesine rağmen yine de Yazar Ad ve Sıraları, Türü, PDF dosyası vb. bazı noktalar eksik kalabilmektedir. İlk kez başvuru yapacak adayların kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri, yabancı dil bilgisi, idari görev ve diğer kişisel verilerinin sisteme girilmesi kolaydır ve kısa zamanda yapılabilmektedir. Ancak akademik çalışmalara esas bilgileri barındıran DBS üzerindeki Yayınlar kısmında, özellikle makale, poster/sözlü bildiri, kitap/kitap bölümü gibi çalışmalara ait detaylı bilgilerin doğru klasifikasyon ve formatta girilmesi, ilgili PDF dosyalarının doğru formatta hazırlanarak yüklenmesi zahmetli bir süreçtir. 


     2. Eser İnceleme Aşaması

    Tahsis edilen toplam 7 jüri üyesi yayın dosyalarını her aday için birer aylık süre içinde inceleyerek tüm bilimsel çalışmaları nicelik, nitelik, etik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu gibi kriterler açısından değerlendirir ve kanaatlerini Doçentlik Başvuru Eser İnceleme Raporu ile Üniversitelerarası Kurula elektronik ortamda bildirirler. Bu aşamada 5 asıl üyeden 3’ünün kanaati olumlu ise aday başarılı sayılır. Eğer adayın yayınları yeterli görülmez ve/veya yayınlarından herhangi birinde etik ihlal yaptığı tespit edilirse başarısız olarak kabul edilir. Bu durumda aday en erken, başvurduğu dönemi takip eden üçüncü başvuru döneminde yeniden başvurma hakkına sahip olur. Jüri kanaatlerinin açıklanması yaklaşık 4 ay sürmektedir.  


    Bilimsel çalışmaların yeterliliği ve beyan edilen verilerin doğruluğunun yanı sıra, elektronik ortamdaki dosyaların jüri üyeleri tarafından kolayca ve kısa zamanda yorumlanabilir formatta olması ayrıca önemlidir. Özensizce hazırlandığı düşüncesi oluşturan bir makale, bildiri vb. PDF dosyaları yerine üzerinde zaman ve emek harcanmış izlenimi veren nitelik ve görsellikte yayın içeriği doğru etkiyi oluşturmaya yardımcı olacaktır. 
  Yaptığımız iş nedir?


    İlk olarak Doçentlik Bilgi Sistemi'ne yüklemek istediğiniz tüm makale/bildiri ve diğer basılı akademik çalışmalarınızı (yayın hakemliği, kitap bölümleri, sertifika, sanatsal faaliyetler vb.) PDF dosyaları halinde email veya dosya paylaşım siteleri ile bize göndermenizi talep ediyoruz. Basılı dergiden veya abstract kitapçığından doğrudan taranmış ve bu nedenle bir kısmı silik veya karanlık çıkmış makale ve bildirileriniz, eğer online erişimi mümkün ise orijinal nüshalarını kullanmak için internet üzerinden edinilmektedir.   

    Beraberinde bilgisayar ortamında birden fazla dosya halinde kaydedilmiş her bir yayın bilgileri, sisteme yüklemeye uygun tek dosya haline getirilmekte ve daha güzel bir görüntü için düzensiz taranmış PDF sayfalarının marjin ve netlik ayarları yapılmaktadır. DBS elektronik başvuru menülerinde girilmesi zorunlu olan, ancak bazı basılı belgelerde detay bilgisi mevcut olmayan, örneğin katıldığınız bir kursun "Yer", "Tarih" bilgisi gibi verileri internet ortamından araştırarak bulmaya çalışıyoruz. Eğer makalenizin yayınlandığı tarihteki endeks bilgisi, editorial board ve kapak sayfası elinizde mevcut değil ise ilgili derginin internet sayfasındaki güncel verilerle gerekli dosyalar düzenlenmektedir. Devamında tüm yayınlarınızın ve diğer belgelerinizin PDF dosyaları ileriki tarihlerde üniversite kadro başvurularınızda ihtiyaç duyacağınız kişisel arşiviniz için uygun klasifikasyonda düzenlenmektedir. 

   Dosyaların düzenlenmesinin ardından her bir veri alanı sayfasındaki parametrelere uygun bilgileri içeren makale, bildiri ve diğer tüm çalışmaların bilgilerini içeren listeler düzenliyoruz. Çalışma bilgileri sisteme aktarılırken Türkçe/İngilizce yazım formatı tüm belge için standardize edilmektedir (Her kelimenin ilk harfi büyük, bağlaçlar küçük).
     
    Bütün bu hazırlık süreci bittikten sonra uzaktan erişim programı (TeamViewer veya Google Chrome Uzaktan Masaüstü) kullanarak kendi bilgisayarınızda şifrenizle DBS’ye girdikten sonra sizin bilgisayarınıza bağlanıp her türlü detaylarıyla birlikte tüm makale, bildiri ve diğer bilimsel aktivite bilgilerini ve yüklenmesi zorunlu PDF dosyalarını (makale, atıf belgeleri, editör listesi/endeks çıktısı/cover, bildiri, proje, ders, ödül kurs/kongre katılım belgeleri vb.) sisteme kaydediyoruz. Sizden hiçbir suretle e-Devlet şifreniz talep edilmemektedir.

    
  Elektronik başvuru sürecinde sisteme girilen verileri kontrol etmeniz tarafımızdan özellikle talep edilmektedir. Bu maksatla hem verileri girmeden önce hem de işlemler bittikten sonra düzenlediğimiz PDF dosyaları ve DBS'ye girilen verilerin tüm ayrıntıları, bilgi sunmak ve kontrol edilmesi amacıyla tarafınıza internet ortamında gönderilmektedir.

   Mart ve Ekim aylarında başvurular açıldıktan sonra yine uzaktan erişim programı kullanarak ve aynı ekran üzerinden beraber ilerleyerek ilgili tüm aşamalarıyla başvurunuzu tamamlamanıza yardımcı oluyoruz.
   
    Tüm süreç ingilizce bilen profesyonel ve deneyimli ekip tarafından yürütülmekte ve başvuru tamamlanıncaya kadar adaylarla karşılıklı diyalog devam ettirilmektedir. 
     Başvuru sürecinde yaptıklarımızın özeti nedir?


  • Tüm makale, bildiri, sertifika ve diğer belgelerinize ait PDF dosyalarının optimize edilmesi,
  • Eğri ve silik taranmış sayfaların düzeltilmesi ve netleştirilmesi,
  • Thomson Reuters aracılığı ile dergi endeks bilgilerinin kontrolü (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI vb.),
  • ÜAK formatına uygun Web of Science atıf sayı ve klasifikasyonunun yapılması,
  • Makale, bildiri ve diğer bilimsel çalışmalara ait diğer tüm ayrıntılı bilgilerin sisteme girilmesi,
  • Makale, bildiri, kitap bölümleri, proje ve ödül belgelerinin PDF dosyalarının sisteme yüklenmesi,
  • Editorial board, endeks çıktısı ve kapak sayfalarının tek dosya olarak hazırlanıp sisteme yüklenmesi,
  • Kongre/kurs/sempozyum katılım belgerinin sisteme yüklenmesi,
  • Ders bilgilerinin ve dosyalarının sisteme yüklenmesi,
  • Düzenlediğimiz tüm PDF dosyaları ve DBS'ye girilen verilerin ayrıntılarını içeren listelerin size gönderilmesi,
  • Başvurular açıldıktan sonra başvurunuzu tamamlamak için tüm aşamaları beraber ilerlemek,
  • Yeni duyuru ve yönerge değişikliklerinin takibi.

  Başvurularınızı ne kadar zamanda tamamlıyoruz?

    Yayınlarınızın sayısına göre değişmekle tüm dosyalarınızı internet ortamında bize gönderdiğiniz andan itibaren elektronik ortamdaki başvurunuzu en geç yedi gün içinde tamamlıyoruz. 


  Bize ne zaman müracaat edebilirsiniz?

    Yukarıda bahsedildiği üzere elektronik ortamdaki doçentlik başvuruları Mart ve Ekim aylarının son iki haftaları olmak üzere yılda iki dönem halinde yapılmaktadır. Ancak öncesinde yılın herhangi bir günü Doçentlik Bilgi Sistemine veri girişi yapılabilmektedir. Doçentlik Bilgi Sistemi doktora, tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlik öğrenimini tamamlamış herkese açık olup yayın bilgileri kaydedildikten sonra -veriler korunduğu için- dilerseniz bir sonraki yıl veya ilerleyen yıllarda başvurunuzu yapabilirsiniz. Dolayısıyla yönergedeki asgari koşulları sağladı iseniz veya başvuru tarihlerinde tamamlayacağınızı düşünüyorsanız Mart ve Ekim aylarını beklemeden istediğiniz zaman hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Dosyanızı sisteme yükledikten sonra başvurunuzu onaylayacağınız güne kadar geçecek süre boyunca yeni yayınlanan makale veya bildirileriniz de, sistem üzerindeki yayın listenize tarafımızdan eklenecektir. 
   
                        

                                         Merak ettiğiniz her konuda bizimle 09:00-18:00 arasında telefonla iletişime geçebilirsiniz.


                                                            İletişim:   0544 480 4797    docentlik.basvuru@gmail.com                            

                                                       TÜM ADAYLARIMIZA BAŞARI DİLEKLERİMİZLE ...


  Akademik kadro başvurularınız için;  www.akademikbasvuru.com


  SIKÇA SORULAN SORULARA CEVAPLAR VE ÖNERİLER;

  • Sisteme yüklenecek herhangi bir PDF dosyasının kötü taranmış, satır sonlarındaki kelimelerin görünmediği veya cep telefonundan çekim yapılarak PDF dosyalarına dönüştürülen formda olmasını kesinlikle önermemekteyiz. Bu sınav ciddiyeti ve ağırlığı olan bir sınav olup jüri üyeleri her ne kadar çalışmalarınızın içeriği, bilimsel bir disiplin içinde yapılıp yapılmadığı, literatüre ne derecede katkı sağladığı vb. hususları değerlendirecek olsa da özensizce ve sadece format gereği sisteme yüklenmiş dosyaların antipati doğuracağını düşünüyoruz. Bunun yerine copy center gibi profesyonel bir yerde 300 kadar sayfa bir saat içinde otomatik olarak taratılabilir ve bu PDF dosyaları daha itina ile hazırlanmış bir izlenim verebilir.
  • Doçentlik Bilgi Sistemine giriş için e-Devlet şifresi gerekmekte olup eğer daha önce alınmadıysa en yakın PTT'den şifre edinilebilir.
  • Yönerge gereği, adaylar sadece doçentlik başvurusu için yeterli puanı sağlayan yayınlarını değil, başvuru yapacağı temel alanla ilgili TÜM bilimsel çalışmalarını Doçentlik Bilgi Sistemine yüklemelidir. Aksi takdirde etik ihlal, intihal vb. sebeplere binaen adayın çalışmasını sakladığı süphesi oluşabilmektedir.
  • YAPILAN EN BÜYÜK HATA: Birçok aday tüm başvuru işlemlerini bir-iki haftada kolayca yapabileceğini düşünmekte ve işlemlere geç başlayıp reel durumla karşılaşınca son tarihlere doğru panik halinde başvurusunu tamamlamaya çabalamaktadır. Başvuru için gerekli bilgilerin ve zorunlu PDF dosyalarının sisteme yüklenmesi, örneğin sadece bir makaledeki doi numarasının veya volume/issue bilgilerinin bilgisayardaki PDF dosyalarından copy yapılıp DBS üzerindeki ilgili alana paste edilmesi kadar basit ve sıradan bir işlem değildir. Başvurunun onlarca değişik zorunlu parametresi vardır ve bütün bu hususları usule uygun gerçekleştirmek emek ve zaman gerektirmektedir. 2021 yılı ilk döneminden itibaren başvuru koşulları ve kriterleri eski ile kıyaslanmayacak ölçüde kompleks hale getirilmiştir. Bazı maddeler terminolojik karmaşıklıklar içermekte ve deneyim gerektirmektedir. Bu maksatla önerimiz; doçentlik başvuru işlemlerini bizzat kendisi yapacak olan adayların 3 ay öncesinden hazırlıklara başlaması, bize müracaat etmeyi düşünen adayların ise tüm gerekli evraklarını hazırladıktan sonra en geç 2 ay önceden tarafımıza başvurmasıdır. Sürecin dışarıdan göründüğü kadar basit ve kolay bir işlem olmadığının teyidi için 2021 yılından itibaren başvuruda bulunmuş bir adaydan deneyimlerini edinmenizi ve ihtiyaç duyduğunuzda yardım talep etmenizi şiddetle öneriyoruz. Lütfen 2021'den önce doçentliğe başvurmuş bir adaya danışmayın, sistem çok fazla değişti.
  • Özgeçmiş ve Eserler Listesi ve Beyanname nedir? Özgeçmiş ve Eserler Listesi sizin DBS'ye yüklediğiniz TÜM bilimsel çalışma bilgilerini (makale, bildiri, kitap/kitap bölümü, yayın hakemliği, proje, atıflar, ödüller ve diğer tüm bilgiler) ve kişisel bilgilerinizi içeren listedir. Beyanname ise; doçentlik başvurusunda bulunabilmek için gerekli asgari 100 puan şartını Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki hangi çalışmalarınızla sağladığınızı beyan ettiğiniz listedir.
  • Doçentlik Bilgi Sistemi sayfasında bulunan Doçentlik Başvuru satırı Mart ve Ekim aylarında başvurular kabul edilmeye başlandıktan sonra aktif hale gelmektedir. Başvurular başladıktan sonra açılan Beyanname sayfasına sadece 100 puanı karşıladığınız yayınlarınızı beyan etmeniz yeterlidir (önlem olarak 120-160 puanlık çalışmalarınızı girmenizi öneriyoruz). 
  • Aynı çalışmadan üretilmiş birden fazda farklı kategoride yayın varsa bu çalışma sadece tek bir alandan puanlanabilmektedir. Örneğin; bir çalışma hem özgün makale hem de sözel bildiri olduysa ya makale bölümünden ya da sözel bildiri bölümünden puanlamaya alınabilir.
  • Aynı kongrede sunulan birden çok sözel bildiriden sadece bir tanesi puanlamaya dahil edilebilmektedir.
  • Her yabancı makalenin yayınlandığı dergi SCI veya SCI-Expanded endeksine dahil olmadığı gibi her ulusal makelenin yayınlandığı dergide TR DİZİN (ULAKBİM) endeksine dahil değildir. Bir ulusal makalenin yayınlandığı derginin TR DİZİN'e dahil olduğunu teyit etmek içi CABİM'de listelendiğini belgelemek gereklidir.
  • Elektronik Başvuru esnasında makale, bildiri ve yazılan/çevirilen kitap bölümlerinin TAM METNİ'nin PDF dosyaları Doçentlik Bilgi Sistemine yüklenmelidir. Makalelerin veya kitap bölümlerinin ilk sayfaları yeterli olmamaktadır çünkü jüri üyeleri çalışmaların bilimsel literatüre katkı derecesini, intihal veya etik ihlal bulunup bulunmadığını, materyal/metod veya istatistiki yöntemin doğruluğunu full text üzerinden test etmek istemektedirler.
  • Yayın hakemliği alanı 2018 yılından itibaren sistemden kaldırılmıştır.
  • Derslerinizi belgelendirmek için beyan ettiğiniz derslerin sizin tarafınızdan anlatıldığına dair Rektörlük, Dekanlık, Enstitü Müdürlüğü veya Anabilim Dalı Başkanlığınca düzenlenmiş resmi nitelikte bir belge sunmanız gerekmektedir. Ders belgesi için sadece birkaç satırlık bir üst yazı ve ekinde tablo halinde dersin hangi eğitim-öğretim döneminde anlatıldığı, dersin ismi, dili, hangi öğrenci grubuna sunulduğu (lisans, yüksek lisans, doktora vb.) ve haftalık ders saati liste halinde belirtilmiş olmalıdır. 
  • Bildiriler için abstract sayfalarında kongre/sempozyum isim ve tarih gibi bilgiler genellikle bulunmadığından cover veya flyer eklenmelidir.
  • Başvuru tarihininden önce kabul edilen makaleleriniz için dosyanıza sadece proof koymak yeterli olmayıp online first (ahead of print) edition çıktılarını yüklemek gereklidir.
  • Atıflar makalelerde olduğu gibi yazar sayı ve sırasına göre bölünmeyip doğrudan tüm puan alınmaktadır. Ancak sizin çalışmanıza atıf yapmış olan her bir makale/bildiri, kitap veya kitap bölümü için sadece bir kez tam puan alınabilir. Atıflardan maksimum 20 puan alınabilmektedir.
  • Sözel bildiri ve kitap/kitap bölümü yazarlığı için toplam puan yazar sayısına eşit olarak bölünmektedir.
  • Tezlerinizin PDF dosyasının sisteme yüklenmesine gerek yoktur. Ancak yurtdışı bir üniversitede doktora, tıpta/dişhekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlik yapmış ise tezlerinizin tam kopyalarını sisteme yüklemelisiniz. 
  • Doçentlik Bilgi Sistemine kendi hazırladığınız CV'nizin girilmesine gerek yoktur ve böyle bir yükleme alanı da bulunmamaktadır. Sistem başvurunuzu onayladığınız en son sayfada CV'niz niteliğindeki Özgeçmiş ve Eserler Listesini kendisi üretmektedir.
  • Elektronik başvuruyu tamamladıktan sonra yayınlarınızın hiçbirisinin çıktısını ÜAK'a göndermenize gerek yoktur.
  • Sistem tarafından üretilen dilekçenizi ve diplomalarınızın onaylı nüshalarını ÜAK'a göndermeniz gerekiyor ise başvuru son günü mesai bitimine kadar kargoya vermeniz yeterli olup başvuru son gününde ÜAK'a ulaşmış olma zorunluluğu kesinlikle bulunmamaktadır.
  • Basılı yayınlarınızı veya sertifikalarınızı PDF dosyası haline getirmek istediğinizde yüksek çözünürlüklü ve renkli olarak taratmanız hem doçentlik hem de ilerideki kadro başvuruları için kullanacağınız kişisel arşiviniz için şık bir görünüm katacaktır. Önemli not: Evrakları taratacağınız merkezde sayfalarınızın fotokopi çeker gibi tek tek değil, otomatik olarak taratmanızı şiddetle öneriyoruz çünkü birçok manuel tarama işlemlerinde sayfalar eğik olabilmekte ve hatta bazen tarayan kişinin parmağı sayfa üzerinde çıkmaktadır.
  • Başvuru için gerekli asgari puanı hesaplamak karışık bir işlem olup yeterli puana sahip olup olmadığınızı birkaç kez hesaplayıp emin olduktan sonra başvuru işlemlerini başlatmanız büyük önem arz etmektedir.   
  • Tüm yayın ve diğer akademik faaliyetlerinizi içeren PDF dosyalarını şahsi USB disk ve bilgisayarınıza kaydetmeniz ve yanı sıra Google Drive, WeTransfer, Dropbox vb. bir veri tabanına yüklemeniz olası silinmelere karşı koruyucu olacaktır.
  • DBS sistemine tez numaralarının girilmesi şart olduğundan dolayı tezinizin YÖK sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. Özellikle 2006 yılından önceki tezler sisteme kayıtlı olmayabilmektedir. Kontrol etmek için aşağıdaki YÖK Tez Tarama Merkezi web bağlantısı ile tezinizin kayıtlı olup olmadığını tarayabilirsiniz. Eğer kayıtlı değilse; YÖK Tez Tarama Merkezi web sayfasında sağ üstteki Üye Girişi bütonunu seçip e-devlet şifrenizle girerek gerekli dokümanları doldurduktan sonra 0312 298 73 79-80-82 no'lu telefonlardan ilgili personelle iletişime geçip tezinizi kaydettirebilirsiniz. Genellikle aynı gün içinde hem tezinizin numarası tahsis edilmekte hem de PDF dosyası yayına açılmaktadır.
                                YÖK Tez Tarama Merkezi : https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp
                                                                       
   
  Güncel Doçentlik Başvuru Dokümanları;

  İlgili İnternet Siteleri;